TRV:02643

ID TRV:02643
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Befestigelsen i dagsone, tunneler og på bruer med lengde mindre enn 100 meter skal muliggjøre vertikal justering av skinne +50 mm og horisontal justering av skinne på ± 5 mm for hvert festepunkt etter at sporet er satt i drift.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon