TRV:02645

ID TRV:02645
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Alle befestigelseskomponenter skal være forhåndsinstallert i sporkonstruksjonen
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre enkel logistikk og effektiv montering av skinner i et ballastfritt spor.
Endringsartikler 530 2019 Endringsartikkel 2180
Relatert krav
Opprettet 2020/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Befestigelse 2