TRV:02646

ID TRV:02646
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Befestigelsen skal tillate fullstendig mekanisk frigjøring og festing av skinnene uten bruk av skruverktøy
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon