TRV:02648

ID TRV:02648
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Dersom plasstøpt bærelag inngår i sporkonstruksjonen skal denne være i henhold til EN 16432-2, kap.10.2
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon