TRV:02649

ID TRV:02649
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Det skal anvendes betong i henhold til NS-EN 206:2013 + A1:2016 + NA:2017
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon