TRV:02650

ID TRV:02650
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Det skal anvendes betong med styrkeklasse C30/37 N/mm2
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon