TRV:02651

ID TRV:02651
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Bøyestyrken skal være klasse F4,5 (4,5 N / mm2) eller høyere
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon