TRV:02652

ID TRV:02652
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Vertikalgeometri, horisontalgeometri og sporvidde skal tilfredstille krav til nyjustert spor i kvalitetsklasse Q0 gitt i Overbygning/Vedlikehold/Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon