TRV:02652

ID TRV:02652
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Vertikalgeometri, horisontalgeometri og sporvidde skal tilfredstille krav til nyjustert spor i kvalitetsklasse Q0 gitt i Overbygning/Vedlikehold/Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sørge for god komfort, og lave levetidskostnader ved å minimere impulslsaster som oppstår ved togpasseringer over geometriske avvik i sporkonstruksjonen.
Endringsartikler 530 2019 Endringsartikkel 2180
Relatert krav
Opprettet 2020/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Sporgeometri