TRV:02653

ID TRV:02653
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) I overgangssoner fra ballastfritt spor til ballastspor skal det anordnes konstruktive løsninger som utjevner forskjellene i elastisitetsegenskapene til sporkonstruksjonene. Det skal gjøres undersøkelser for vurdering om overgangssonen skal lokaliseres i sin helhet i tunnel eller i dagsone eventuelt om overgangssonen kan være i delvis i tunnel og delvis i dagsone.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon