TRV:02653

ID TRV:02653
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst I overgangssoner fra ballastfritt spor til ballastspor skal det anordnes konstruktive løsninger som utjevner forskjellene i elastisitetsegenskapene til sporkonstruksjonene. Det skal gjøres undersøkelser om overgangssonen skal lokaliseres i sin helhet i tunnel eller i dagsone eventuelt om overgangssonen kan være i delvis i tunnel og delvis i dagsone.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at stivhetsforskjeller mellom ballastfritt spor og ballastspor utjevnes over en lengde som er tilstrekkelig for å unngå utvikling uheldige sporgeometriske høydefeil over tid.
Endringsartikler 530 2011 Endringsartikkel 201
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Avslutning av ballastfritt spor