TRV:02654

ID TRV:02654
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Lengde (m) av overgangssone skal være minimum v (m/s) x 0,5 (s)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at stivhetsforskjeller mellom ballastfritt spor og ballastspor utjevnes over en lengde som er tilstrekkelig for å unngå utvikling uheldige sporgeometriske høydefeil over tid.
Endringsartikler 530 2011 Endringsartikkel 201
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Avslutning av ballastfritt spor