TRV:02655

ID TRV:02655
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) 3/4 av overgangssonens lengde skal ligge i ballastsporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon