TRV:02682

ID TRV:02682
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) I hovedspor og hovedtogspor skal ikke strekkbolter ligge lenger enn 12 måneder. Bare nye strekkbolter tillates montert i hovedspor (gjenbruk er ikke tillatt).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon