TRV:02682

ID TRV:02682
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst I hovedspor og hovedtogspor skal ikke strekkbolter ligge lenger enn 12 måneder. Bare nye strekkbolter tillates montert i hovedspor (gjenbruk er ikke tillatt).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Strekkbolter er utsatt for korrosjon og annen nedbrytning. Ved langvarig bruk kan strekkbolter svikte og medføre plutselig stor sporviddeøkning som kan resultere i avsporing.
Endringsartikler 530 2011 Endringsartikkel 131
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Strekkbolter