TRV:02683

ID TRV:02683
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) I togspor og sidespor skal ikke strekkbolter ligger lenger enn 48 måneder
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon