TRV:02684

ID TRV:02684
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Maksimal brukstid for en strekkbolt skal ikke overstige 60 måneder.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon