TRV:02684

ID TRV:02684
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Maksimal brukstid for en strekkbolt skal ikke overstige 60 måneder.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Strekkbolter er utsatt for korrosjon og annen nedbrytning. Ved langvarig bruk kan strekkbolter svikte og medføre plutselig stor sporviddeøkning som kan resultere i avsporing.
Endringsartikler 530 2011 Endringsartikkel 131
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Strekkbolter