TRV:02690

ID TRV:02690
Bok 530
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Ved prosjektering av nyanlegg bør det velges enkle sporveksler i hovedspor og hovedtogspor.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal bidra til valg av sporvekseltyper som gir lavere vedlikeholdsbehov og levetidskostnader.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Hovedtype