TRV:02693

ID TRV:02693
Bok 530
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Kryssveksler og usymmetriske dobbeltveksler i hovedspor og hovedtogspor bør erstattes med enkle sporveksler ved ombygging av sporanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal bidra til valg av sporvekseltyper som gir lavere vedlikeholdsbehov og levetidskostnader.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Hovedtype