TRV:02706

ID TRV:02706
Bok 530
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Ved prosjektering av sporsløyfer med 60E1 sporkryss, skal det velges en av løsningene som vist under: Figur: 60E1 dobbel sporsløyfe med sporkryss og 4 stk enkle veksler 1:9, Figur: 60E1 dobbel sporsløyfe med sporkryss og 4 stk. enkle veksler 1:12
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Standard sporavstand ved bygging av nye spor er 4700mm. Kravet skal sikre standardiserte løsninger for sporsløyfer, hvor denne sporavstanden legges til grunn for å unngå mange ulike varianter som må anskaffes og vedlikeholdes.
Endringsartikler 530 2019 Endringsartikkel 2338
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Sporsløyfer med sporkryss