TRV:02739

ID TRV:02739
Bok 530
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ved prosjektering av nye baner med kvalitetsklasse 0 skal steder hvor særlig sterk sidevind kan forekomme identifiseres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon