TRV:02739

ID TRV:02739
Bok 530
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ved prosjektering av nye baner med kvalitetsklasse Q0 og Q1 skal steder hvor særlig sterk sidevind kan forekomme identifiseres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon