TRV:02740

ID TRV:02740
Bok 530
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Et referansetog skal kunne trafikkere sikkert på utsatte steder under de mest kritiske operative forutsetninger med hensyn til sidevind. Sikkerhet mot velting skal vises gjennom beregninger hvor karakteristiske vindkurver (CWC) for referansetoget i henhold til EN 14067-6:2010 inngår.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon