TRV:02742

ID TRV:02742
Bok 530
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Permanent laskede skjøter skal være sikret med minimum 4 laskebolter. For midlertidig laskede skjøter gjelder regler gitt i Helsveist spor#Midlertidig laskede skjøter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon