TRV:02745

ID TRV:02745
Bok 522
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Formasjonsplan: Utvidelse av formasjonsplanet skal ikke medføre innskrenkninger i linjegrøften eller blokkering av stikkrenner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre at utvidelser av formasjonsplanet får negative konsekvenser for dreneringen.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav