TRV:02767

ID TRV:02767
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Når avstanden (Am) mellom motrettet sporveksel som leder inn til sporet hvor kjøretøy kan hensettes og skifteveien er kortere enn 100 meter skal sporsperre, avsporingstunge eller sporveksel mot spor hvor kjøretøy kan hensettes være dekningsgivende for skifteveien, se Figur: Minimumsavstand mellom skiftevei og motrettet sporveksel.
Figur: Minimumsavstand mellom skiftevei og motrettet sporveksel mot spor hvor kjøretøy kan hensettes (eksemplet viser sporsperre som dekningsgivende objekt)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å sikre at objekter som skal hindre hensatt materiell i å komme over i fiendtlig togvei/skiftevei, er overvåket av sikringsanlegget. Slike objekter skal være forriglet om avstand til farepunkt er 100 meter eller mindre. Med forriglet menes her dekningsgivende.

Både signal og overbygning bruker begrepet «dekningsgivende», men uttrykket har forskjellig mening for de to fagene.

Bruk av begrepet «dekningsgivende» for Signal er beskrevet i TRV:02500 og påfølgende krav i Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning/2.8 Dekning

Kravet om dekningsgivende objekter for Overbygning er beskrevet i TRV:02464

Relatert krav TRV:02500
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.2.2 Dekning for skiftevei