TRV:02781

ID TRV:02781
Bok 522
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Telehiv: Ved problemer knyttet til telehiv bør avbøtende tiltak iverksettes.
Aktuelle tiltak ved telehiv kan være:
  • Frostsikring med tresviller eller isolasjonsmaterialer. Nærmere beskrivelse er gitt i vedlegg a: Regler for vedlikehold, beskrivelse av tiltak.
  • Sporløfting. På smale fyllinger hvor det kan være problemer med solslyng skal ikke sporløfting foretas uten samtidig utvidelse av fyllingsprofilet. Se vedlegg a og kap. 10 i Overbygning/Prosjektering.
  • Ballastrensing.
  • Tetting av skulder og sideskråning ved åpen fyllingsstruktur.
Vedrørende frostproblematikk vises generelt til kap.9 Frost i Underbygning/Prosjektering og bygging.
Sporfeil som oppstår regelmessig på samme sted etter gjentatte justeringer kan ha sin årsak i underbygningen. En del slike feil med mulige årsaker og tiltak er gitt i vedlegg b: Feilsøking.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at stabiliteten til underbygningen ikke forringes under påvirkning av frost.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Banelegeme#Banelegeme