TRV:02798

ID TRV:02798
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Alternativ II :

(NSS) Sikkerhetsavstanden kan reduseres til 150 meter under følgende forutsetninger:

  1. ATC-systemet er prosjektert (se Signal/Prosjektering/ATC) slik at hastigheten ved balisegruppe (x) ikke er høyere enn 40 km/h når signal (y) viser signal "Stopp", og at rullende materiell vil stoppe før middel selv ved bortfall av ATC-informasjon i både balisegruppe og ved hovedsignalet, se Figur: Samtidige togveier med sikkerhetsavstand 150 meter - alternativ 1.
Figur: Samtidige togveier med sikkerhetsavstand 150 meter
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å redusere risikoen ved en eventuell feilaktig passering av sluttpunktet når det ikke er gitt kjøretillatelse for videre kjøring. Kravet beskriver en løsning hvor avstanden kan reduseres som følge av tiltak i ATC.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.3.1.1 Alternative sikkerhetsavstander (NSS)