TRV:02798

ID TRV:02798
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Alternativ II :

b) (NSS) Sikkerhetsavstanden kan reduseres til 150 meter under følgende forutsetninger:

  1. ATC-systemet er prosjektert (se Signal/Prosjektering/ATC) slik at hastigheten ved balisegruppe (x) ikke er høyere enn 40 km/h når signal (y) viser signal "Stopp", og at rullende materiell vil stoppe før middel selv ved bortfall av ATC-informasjon i både balisegruppe og ved hovedsignalet, se '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'.
Grafikkvisning
Figur 1: Samtidige togveier med sikkerhetsavstand 150 meter
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon