TRV:02807

ID TRV:02807
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Når et område frigis for lokal skifting, skal sporveksler og avsporingstunger som inngår i området frigis for lokal omstilling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav TRV:02865, TRV:02808
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.4.2 Frigiving lokalt skifteområde