TRV:02808

ID TRV:02808
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Når et område frigis for lokal skifting skal sentralstilte sporsperrer som inngår i området omlegges til avlagt posisjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav TRV:02865, TRV:02807
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.4.2 Frigiving lokalt skifteområde