TRV:02865

ID TRV:02865
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Når et område frigis for lokal skifting, skal en sporsperre som inngår i området automatisk legges av.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav TRV:02808, TRV:02807, TRV:02866
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.6.4 Sporsperre