TRV:02866

ID TRV:02866
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Når et område som har vært frigitt for lokal skifting oppheves, skal en sporsperre som inngår i området automatisk legges på.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav TRV:02865, TRV:02807
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.6.4 Sporsperre