TRV:03011

ID TRV:03011
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Plassering ved spor: Bygninger for elektrotekniske rom skal plasseres utenfor sone for kontaktledning og sone for strømavtaker.
  1. Unntak: Elektrotekniske rom kan være sammenbygd med plattform og/eller kulvert under sporene.
  2. Utførelse: Elektrotekniske rom i tunneler skal plasseres i egne nisjer eller i forbindelse med tverrslag, servicetunnel eller sikre rom (se Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Branndeteksjon).
  3. Utførelse: I tunneler skal det avsettes plass for elektroteknisk skap (rom) av kategori 3 skap for hver 500 m.
  4. Utførelse: Elektroteknisk skap kategori 3 kan plasseres i en nisje eller på/ved tunnelvegg og skal kunne motstå vann ved spyling av tunnelen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon