TRV:03103

ID TRV:03103
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Intensjonskrav, Sikkerhetskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Samsvarserklæring med NEK 440: For å redusere risikoen i gjennomføringen av prosjekter for både Bane NOR og entreprenøren skal NEK 440 følges så lenge Teknisk regelverk ikke har egne eller strengere krav.
  1. Dokumentasjon: Etterlevelse av NEK 440 skal dokumenteres med en samsvarserklæring, se forord til NEK 440:2015.
  2. Utførelse: Der NEK 440 åpner for brukerspesifikasjon skal Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Avtaler mellom leverandør og bruker utover NEK 440 (Normativt) følges så langt relevant.
  3. Unntak: Andre standarder kan velges gitt at sikkerhetsnivået som NEK 440 angir dokumenteres oppfylt, se FEF §3-1.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Tilfredsstillende elsikkerhet.

Redusere prosjektrisiko.

Endringsartikler 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID2

EH-027288-004

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap utgir flere lover og forskrifter som gjelder elektriske anlegg. Disse gjelder uansett om de er referert i Teknisk regelverk eller ikke. For stasjonsanlegg over 1 kV er det utgitt en norsk elektroteknisk norm NEK 440:2011 som bygger på de europeiske standardene EN 61936-1:2010 og EN50522:2010 og som angir en måte å tilfredsstille forskrift for elektriske forsyningsanlegg på og som gir føring for det sikkerhetsnivået som kreves av norske myndigheter.