TRV:03103

ID TRV:03103
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Samsvarserklæring med NEK 440: For å redusere risikoen i gjennomføringen av prosjekter for både Bane NOR og entreprenøren skal NEK 440 følges så lenge Teknisk regelverk ikke har egne eller strengere krav.
  1. Dokumentasjon: Etterlevelse av NEK 440 skal dokumenteres med en samsvarserklæring, se forord til NEK 440:2015.
  2. Utførelse: Der NEK 440 åpner for brukerspesifikasjon skal Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Avtaler mellom leverandør og bruker utover NEK 440 (Normativt) følges så langt relevant.
  3. Unntak: Andre standarder kan velges gitt at sikkerhetsnivået som NEK 440 angir dokumenteres oppfylt, se FEF §3-1.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon