Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Avtaler mellom leverandør og bruker utover NEK 440 (Normativt)


Dette vedlegget er Bane NORs generelle brukerspesifikasjon for avtaler mellom leverandør av banestrømforsyningsanlegget og bruker (dvs. Bane NOR, her kalt byggherren) i henhold til NEK440:2015 punkt 4.1.2. Vedlegget fungerer også som en huskeliste/sjekkliste for hva brukeren/byggherren bør spesifisere selv utover Teknisk regelverk.

4.1.1 Grunnleggende krav (spesielle konstruksjonskriterier)

Se Bane NORs Tekniske regelverk forøvrig, spesielt Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Generelle tekniske krav.

4.2.2 Spenningsklasser

Isolasjonskoordinering og dermed spenningsklasser for anlegg galvanisk tilkoblet kontaktledningen spesifiseres ikke etter tabell 1, men i henhold til

a) Andre anlegg: For alle andre anlegg skal dette eventuelt spesifisere av byggherren selv.

4.4.2.1 Klimatiske og miljøbestemte forhold (for hjelpesystemer / innendørs)

a) Skal inntil videre spesifiseres av byggherren etter stedlige forhold.

4.4.2.2 Klimatiske og miljøbestemte forhold (for hjelpesystemer / utendørs)

a) Skal inntil videre spesifiseres av byggherren etter stedlige forhold.

Se for øvrig Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Generelle tekniske krav/Utførelse krav om klimatiske og miljøbestemte forhold.

4.4.3.1 Forhold forskjellige fra normale miljøbestemte forhold

a) Skal inntil videre spesifiseres av byggherren etter stedlige forhold

6.1.2 Samsvar med drifts- og sikkerhetsprosedyrer

a) Skal inntil videre spesifiseres av byggherren

6.2.1.1 Metode for indikering (kontaktposisjon til brytende eller isolerende utstyr)

a) Skal inntil videre spesifiseres av byggherren dersom teknisk løsning utover funksjonskravet i andre ledd er nødvendig

6.2.1.3 Forriglingsutstyr eller låser

Se krav om forrigling i

6.2.1.4 Brytere (reduserte merkedata)

a) Skal spesifiseres av byggherren etter stedlige forhold

6.2.1.6 Merkedata for apparatanlegg (spesifikke krav)

a) Kan spesifiseres av byggherren etter anbefaling fra leverandør

6.2.8.1 Forurensningsgrad

a) Skal spesifiseres av byggherren etter stedlige forhold

6.2.8.2 Utendørsisolatorer i forurenset eller meget fuktige omgivelser

a) Skal spesifiseres av byggherren etter stedlige forhold

6.2.9.1 Isolerte kabler (temperaturstigning)

Lastene i banestrømforsyningen er svært tids- og stedsvarierende. Det er vanlig å designe anleggene for kortvarig overlast utover nominell belastning for å utnytte termisk reserve. Se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Dimensjonering.

7.1 Høyere verdier for avstander, klaringer og dimensjoner

a) Skal spesifiseres av byggherren

7.1 Elektriske installasjoner (driftsprosedyrer)

a) Skal spesifiseres av byggherren.

Se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Generelle tekniske krav/Dokumentasjon krav om driftsprosedyrer

7.1.2 Dokumentasjon (omfang av dokumentasjon)

Se STY-600567.

7.1.3.1 Transportveier (lastekapasitet, høyde og bredde)

a) Transportveier internt i anlegg/på anleggsplass skal spesifiseres av byggherren etter behov

7.1.5 Belysning (tilstedeværelse og omfang av belysning)

Sonegrensebryter, kondensatorbatteri osv. er ikke unntatt kravet til belysning i punkt 7.1.5 første ledd.

Se også: Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning

7.5.4 Drifts- og vedlikeholdsområder (lengde på fluktrute)

a) Skal spesifiseres av byggherren

8.4 Tiltak for å beskytte personer som arbeider i elektriske anlegg (arbeidsprosedyrer)

a) Leverandøren skal avtale med byggherren i hvert enkelt tilfelle

8.4.3 Innretning for å påvise spenningsløs tilstand (omfang av forskrift)

a) Leverandøren skal avtale med byggherren i hvert enkelt tilfelle

8.4.4 Innretninger for jording og kortslutning (omfang av forskrift eller materiell)

a) Leverandøren skal avtale med byggherren i hvert enkelt tilfelle

8.4.5.1 Utstyr som fungerer som avskjerming mot tilstøtende spenningssatte deler (omfang av flyttbare skjermer)

a) Leverandøren skal avtale med byggherren i hvert enkelt tilfelle

8.4.5.2 Utstyr som fungerer som avskjerming mot tilstøtende spenningssatte deler (omfang av isolerte innstikksplater)

a) Leverandøren skal avtale med byggherren i hvert enkelt tilfelle

8.5 Beskyttelse mot farer som kan oppstå ved en lysbuefeil (viktighetsgrad av forholdsregler)

a) Leverandøren skal avtale med byggherren i hvert enkelt tilfelle

8.6 Beskyttelse mot direkte lynnedslag (analysemetoder)

a) Leverandøren skal forslå en egnet analysemetode for byggherren

8.7.1 Krav til beskyttelse mot brann

Se :

9.1 Vern, kontroll- og hjelpesystemer (avtale om beskyttelsesskoordingeringsstudier)

For vern av kontaktledningsanlegg (inklusive autotransformatorsystem) og mate-/returkabler og koblingsanlegg, se Banestrømforsyning/Prosjektering_og_bygging/Vern#Vernplanlegging

9.3 Trykkluftsanlegg (seksjonering for vedlikehold)

a) Leverandøren skal avtale med byggherren i hvert enkelt tilfelle

9.4 Anlegg for behandling av SF6 gass (design og kapasitet på anlegget)

a) Leverandøren skal avtale med byggherren i hvert enkelt tilfelle

11 Inspeksjon og prøving (omfang og type av dokumentasjon)

Verifikasjonsmåte av funksjonskrav i TR er gitt for hvert enkelt krav. Se for øvrig Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Dokumentasjon

11.3 Tester under installasjon og ferdigstillelse (metoder og godkjenningskriteria)

Verifikasjonsmåte av funksjonskrav i Teknisk regelverk er gitt for hvert enkelt krav.

Se for øvrig Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Generelle tekniske krav/Verifisering krav om verifikasjon av krav i NEK 440.

11.4 Prøvedrift

Se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Generelle tekniske krav/Verifisering krav om prøvedrift.