TRV:03105

ID TRV:03105
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Tilrettelegging for vedlikehold: Det skal for å oppfylle NEK 440:2015 punkt 9.1 være mulig å foreta vedlikehold (reparasjon, prøving etc.) av vern, kontrollutstyr og hjelpeinstallasjoner mens anlegget er i drift uten at dette medfører fare for personell eller utstyr.
  1. Utførelse: Anleggene (også bygningene) bør seksjoneres for å legge til rette for dette, for eksempel gjennom adganger til ulike rom.
  2. Utførelse: Kravet kan tilfredsstilles med selvstendige enheter og reservemuligheter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon