TRV:03105

ID TRV:03105
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Tilrettelegging for vedlikehold: Det skal for å oppfylle NEK 440:2015 punkt 9.1 være mulig å foreta vedlikehold (reparasjon, prøving etc.) av vern, kontrollutstyr og hjelpeinstallasjoner mens anlegget er i drift uten at dette medfører fare for personell eller utstyr.
  1. Utførelse: Anleggene (også bygningene) bør seksjoneres for å legge til rette for dette, for eksempel gjennom adganger til ulike rom eller skap.
  2. Utførelse: Kravet kan tilfredsstilles med selvstendige enheter og reservemuligheter.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Mulig å foreta vedlikehold mens anlegget er i drift.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 1029
Relatert krav
Opprettet 2015/01/26
Referanse EH-027288-000 ID460

EH-027288-004

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon