TRV:03108

ID TRV:03108
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Klimatiske og miljøbestemte forhold: NEK EN 50125-2:2002 bør brukes for nærmere bestemmelse av miljømessige betingelser utover standardverdiene i NEK 440:2015 punkt 4.4. for vurdering av stedlige forhold.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Sikre tilgjengelig banestrømforsyning under de klimatiske forhold som kan forventes.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 769, 546 2024 Endringsartikkel 3849
Relatert krav
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID114

EH-027288-004

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon