TRV:03122

ID TRV:03122
Bok 546
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Antall faser: Koblingsanlegg kan utføres som enfaset (1∙15 000 V) eller tofaset (2∙15 000 V) anlegg for tilkobling til autotransformatorsystem.
  1. Utførelse: Ved valg av antall faser skal planer for fremtidig elutforming på tilknyttede strekninger hensyntas, se Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Elektrisk utforming
  2. Utførelse: For tilkobling til autotransformatorsystem skal koblingsanlegget og kontaktledningsanlegget koordineres som beskrevet i Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Komponenter/Vedlegg/Transformatorer#Autotransformatorer.
  3. Utførelse: Ved to parallelle enfasede anlegg til autotransformatorsystem med egne systemer for positivleder og negativleder skal de to fasene opereres i avhengighet som om det er et tofaset anlegg.
  4. Utførelse: Ved valg av tofaset anlegg kan det være behov for autotransformatorer eller belastbart nullpunkt i koblingsanlegget avhengig av behov for avganger som mater kun enfase.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Tilby løsninger som er vurdert og funnet gode nok.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 1028
Relatert krav
Opprettet 2015/01/26
Referanse EH-027288-000 ID485

EH-027288-006

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon