TRV:03123

ID TRV:03123
Bok 546
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Behov for avganger: For å sikre tilstrekkelig selektiv seksjonering og uavhengighet skal hvert hovedspor og hver ledning i hver retning fra koblingsanlegget (linjeavgang) samt større stasjonsområder og hensettingsområder (stasjonsavgang) i nærheten mates gjennom egne og fullt bestykkede (utgående) avganger.
  1. Utførelse: Behov for avganger skal baseres på valgt koblingskonsept for matestrekningen, se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Systemkrav/Egenskaper
  2. Utførelse: Behov for avganger skal koordineres med behov for koblingsmuligheter i ledningsanlegget, se Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Seksjonering
  3. Utførelse: Behov for avganger skal koordineres med behov omkoblingsmulighet, se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg#Robusthet
  4. Utførelse: Avganger skal kobles til kontaktledningsanlegget ved hjelp av mate- og returforbindelser, se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Mate- og returforbindelser.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig selektivitet og seksjoneringsmuligheter i anlegget.
Endringsartikler 546 2019 Endringsartikkel 2097, 546 2014 Endringsartikkel 1028, 546 2014 Endringsartikkel 1028
Relatert krav
Opprettet 2015/01/26
Referanse EH-027288-000 ID295

EH-027288-006

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon