TRV:03129

ID TRV:03129
Bok 546
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Plassering jordsamleskinne: Hensiktsmessig plassering av jordsamleskinnen kan være i rom for utgående koblingsanlegg på grunn av oversiktlig og standardisert anlegg, nærhet til mate- og returkabler samt adgangsbegrensning.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Forenkle anleggene.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1290, 546 2014 Endringsartikkel 1028
Relatert krav
Opprettet 2015/01/26
Referanse EH-027288-000 ID526

EH-027288-006

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon