TRV:03130

ID TRV:03130
Bok 546
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Samlokalisering elteknisk hus: Dersom annet teknisk utstyr må plasseres i samme bygning, skal det etableres et tydelig skille mellom utstyr tilknyttet koblingsanlegget og øvrig teknisk utstyr internt i bygningen.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Redusere kompleksheten av anlegg (det er banestrømforsyningsanlegg som har ansvar for jordingen).
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1334, 546 2014 Endringsartikkel 1028
Relatert krav
Opprettet 2015/01/26
Referanse EH-027288-000 ID440

EH-027288-006

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon