TRV:03135

ID TRV:03135
Bok 546
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Automatisk aktivering av nøytralseksjon: Utkobling og fall av effektbryter i avgang fra koblingsanlegget bør medføre automatisk utkobling av eventuell tilhørende nøytralseksjon i kontaktledningsanlegget.
  1. Utførelse: Funksjonen kan realiseres ved hjelp av fjernkontrollsystemet.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Hindre sammenkobling av anleggsdeler som ikke skal sammenkobles (gjennom togs strømavtaker).
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 1028
Relatert krav
Opprettet 2015/01/26
Referanse EH-027288-000 ID411

EH-027288-006

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon