TRV:03141

ID TRV:03141
Bok 546
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav, Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Hjelpekraft: For effektiv, sikker og hensiktsmessig styring og overvåking av kraftsystemet skal vernfunksjon, effektbryterkobling, lokalkontrollanlegg og kommunikasjon til fjernkontroll være forsynt fra prioritert avbruddsfri strømforsyning for hjelpeanlegg som definert i NEK 440:2015 punkt 9.2.1.
  1. Utførelse: For å standardisere grensesnitt mot ulike komponenter bør batterianlegg med 110 VDC nominell spenning benyttes.
  2. Utførelse: Batterikapasitet bør tilpasses tilgjengelighet for matende forsyning (eventuell redundans, tilkobling av reserveaggregat osv.), men kan typisk være i størrelsesorden 8 timer med mulighet for tilkobling av mobilt aggregat (dvs. pålitelighetsgrad «Normal» i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Lavspent strømforsyning#Reservestrømforsyning).
  3. Utførelse: Det skal for dimensjoneringen forutsettes minimum tre effektbryterkoblinger (inn og ut) og én skillebryterkobling (inn og ut) i hvert bryterfelt pr. time.
  4. Utførelse: Batterianlegget bør utføres som to uavhengige deler slik at halve batterikapasiteten er tilgjengelig for hver del.
  5. Verifikasjon: Vurderingene som danner underlag for spesifikasjon og valgt løsning skal dokumenteres.
  6. Verifikasjon: Overholdelse skal verifiseres ved realistisk test.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Unngå manglende hjelpekraft (tomt eller ikke innkoblet batterianlegg når strømforsyning er borte).
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 1028
Relatert krav TRV:03191
Opprettet 2015/01/26
Referanse EH-027288-000 ID422

EH-027288-006

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon