TRV:03143

ID TRV:03143
Bok 546
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Hovedsamleskinneseksjonering: Antall hovedsamleskinneseksjoner skal baseres på en vurdering av tilgjengeligheten for koblingsanlegget tatt i betraktning antall utgående avganger og brytere i kontaktledningsanlegget.
  1. Utførelse: Samleskinneseksjonene skal være uavhengige slik at feil eller vedlikehold på en seksjon ikke fører til at andre seksjoner må tas ut av drift.
  2. Utførelse: Det bør være minst en hovedsamleskinneseksjon for hver (i størrelsesorden) 8. utgående avgang for koblingsanlegg i koblingshus.
  3. Utførelse: Det bør være minst to hovedsamleskinneseksjoner i koblingsanlegg tilhørende matestasjoner.
  4. Utførelse: Eventuelle mateenheter skal fordeles på ulike hovedsamleskinneseksjoner.
  5. Utførelse: Fordeling av linjeavgangene på hovedsamleskinneseksjonene skal koordineres mot koblingsbildet i kontaktledningsanlegget slik at alle spor kan mates ved kobling av kontaktledningsbrytere ved en feil på eller utkobling (for eksempel ved termografering) av en av flere samleskinneseksjoner med nødvendig og tilstrekkelig verndekning.
  6. Utførelse: For særskilt viktige og store anlegg bør det være effektbryter og skillebryter mellom samleskinneseksjonene for selektiv utkobling av feil og mulighet for seksjonering under drift (dvs. uten at alle brytere tilknyttet en seksjon kobles ut for å sikre kobling av skillebryter uten last)
  7. Verifikasjon: Vurderingene som gjøres skal dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Forenkle vedlikehold og selektiv utkobling ved feil. For at hovedsamleskinna ikke skal være en flaskehals for store anlegg (tilfredsstille n-1).

Sikre omkobling dersom samleskinneseksjon er ute av funksjon. Kravet gjelder bare anlegg der det er flere hovedsamleskinneseksjoner som avgangene kan fordeles på. Det vil si matestasjoner og større koblingshus. Det vil si n-1 for samleskinneanlegget.

Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 1028
Relatert krav TRV:03191
Opprettet 2015/01/26
Referanse EH-027288-000 ID481

EH-027288-000 ID299

EH-027288-006

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon