TRV:03144

ID TRV:03144
Bok 546
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav, Systemspesifikt
Kravtekst Reservebrytere: Antall reservebrytere skal baseres på en vurdering av tilgjengeligheten for koblingsanlegget tatt i betraktning antall avganger til og brytere i kontaktledningsanlegget.
  1. Utførelse: Det bør være minst én reservebryter for hver opp til (i størrelsesorden) 8. utgående avgang.
  2. Utførelse: Dersom det er mer enn én reservebryter skal disse kobles til ulike hovedsamleskinneseksjoner.
  3. Verifikasjon: Vurderingene som gjøres skal dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt For å sikre nødvendig antall operative brytere gitt benyttelse av reservebryterløsningen.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 1028
Relatert krav TRV:03142
Opprettet 2015/01/26
Referanse EH-027288-000 ID297

EH-027288-006

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon