TRV:03142

ID TRV:03142
Bok 546
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Omkoblingsmulighet: For at brytere, vern og kontrollutrustning skal kunne frigjøres for vedlikehold (både korrektivt og forebyggende) uten at tilhørende spor mangler mating ihht. n-1-kriteriet, skal hver utgående avgang ha minst én fjernstyrt omkoblingsmulighet med nødvendig og tilstrekkelig verndekning.
 1. Utførelse: Funksjonen skal realiseres ved bruk av følgende utforminger
  • reserveavgang(er) (reservebryter(e) sammen med reservesamleskinne(r)) som gjør det mulig å forbikoble hvilken som helst avgang (se tilhørende krav under),
  • stasjonsavgang som erstatter en egen reserveavgang dersom det finnes tilstrekkelige omkoblingsmuligheter i kontaktledningsanlegget, eller
  • andre teknisk-økonomisk akseptable utforminger angitt for valgt koblingskonsept, se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Systemkrav/Egenskaper.
 2. Unntak: For frittstående koblingsanlegg med i størrelsesorden tre til fire brytere og koblingsanlegg med i størrelsesorden én til to brytere kan funksjonaliteten ivaretas gjennom koblinger i kontaktledningsanlegget.
 3. Utførelse (til 2): Ved sammenkobling i kontaktledningsanlegget skal det gjøres minst ett av følgende tiltak:
  • Distansevernets sone 3 i nabostasjonenes avganger som forsyner til omkoblet del av kontaktledningsanlegget skal stilles inn for å detektere elektriske feil i denne delen.
  • Alternativt skal det stilles inn et eget parametersett for vern i nabostasjon og en rutine for å bruke den ved slike omkoblinger.
 4. Utførelse (til 2): Hvis en slik omkobling fører til at togets strømavtager kan sammenkoble to seksjoner med betydelig spenningsforskjell, skal det etableres nøytralseksjon som beskrevet i regelverket for seksjonering av kontaktledningsanlegg
 5. Verifikasjon: Vurderingene som legges til grunn for valgt løsning skal dokumenteres.
 6. Operative tiltak: Koblingsprosedyrer skal utarbeides sammen med elkraftsentral og overleveres før idriftsettelse.
 7. Dokumentasjon: Koblingsmuligheter i koblingsanlegg og kontaktledningsanlegg skal tegnes inn i samme koblingsskjema.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Robusthet, n-1.
Endringsartikler 546 2019 Endringsartikkel 2097, 546 2019 Endringsartikkel 2207, 546 2014 Endringsartikkel 1028
Relatert krav TRV:03191
Opprettet 2015/01/26
Referanse EH-027288-000 ID515

EH-027288-006 EH-027288-007

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon

Dispensasjonssøknad: Sak #546-000984 Krav om omkoblingsmulighet.