TRV:03145

ID TRV:03145
Bok 546
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Reservesamleskinner: Eventuell reservesamleskinne skal seksjoneres likt med hovedsamleskinnen for sikrere vedlikehold og mulighet for flere reservebrytere per koblingsanlegg.
  1. Utførelse: Det skal ikke være mulig å koble sammen reservesamleskinneseksjoner som har hver sin reservebryter.
  2. Utførelse: Forrigling skal hindre at ulike avganger kobles direkte sammen via reservesamleskinnen.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Koordinering av hoved og reservesamleskinne, for sikrere vedlikehold og mulighet for en reservebryter per seksjon.

Hindre forbikobling av koblingsanlegg uten verndekning (jf hendelse på Hønefoss i 2000).

Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 1028
Relatert krav TRV:03143, TRV:03109
Opprettet 2015/01/26
Referanse EH-027288-000 ID482

EH-027288-000 ID301 EH-027288-006

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon