TRV:03149

ID TRV:03149
Bok 546
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Fremtidig utvidelse: Det bør tilrettelegges for framtidig utvidelse av koblingsanlegget med flere avganger basert på forventet behov for framtidig utvidelse av anlegget.
  1. Utførelse: Tilretteleggingen kan skje ved mulighet for framtidig utvidelse av bygget som koblingsanlegget plasseres i.
  2. Verifisering: Vurderingene som gjøres skal dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Legge til rette for utvidelse i fremtiden
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 1028
Relatert krav TRV:03212
Opprettet 2015/01/26
Referanse EH-027288-000 ID473

EH-027288-006

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon