TRV:03151

ID TRV:03151
Bok 546
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Oslo-området: Sonegrensebrytere bør vurderes opprettet i en ”øy” rundt Oslo-området. Dette vil ved overbelastning eller feil i Oslo-området redusere konsekvensen av et utfall, samt gi større mulighet for hurtig oppkobling etter et større sammenbrudd i nettet (mulighet for å koble inn ulike deler av nettet med faseforskyvning). Behov for disse sonegrensebryterne bør vurderes opp mot risikoen for aktuelle feilsituasjoner i området.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Robusthet: Øke muligheten for hurtig oppkobling etter større sammenbrudd i nettet.

For å kunne avgjøre behovet for sonegrensebryter.

Endringsartikler 546 2019 Endringsartikkel 2423
Relatert krav TRV:03189
Opprettet 2011/01/01
Referanse EH-027288-007 ID10, ID11, ID12 ID13
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon