TRV:03154

ID TRV:03154
Bok 546
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Nøytralseksjon: I forbindelse med en sonegrensebryter skal det bygges nøytralseksjon for å unngå at strømavtaker sammenkopler to anleggsdeler som ikke er i fase når sonegrensebryteren ligger ute.
  1. Utførelse: Se Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Seksjonering for krav til nøytralseksjoner.
  2. Utførelse: Behov for kontaktledningsbrytere over seksjonsdelene i hver ende av nøytralseksjonen skal vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra stedlige forhold (for eksempel sannsynlighet for at tog blir stående på utkoplet seksjon eller behov for forbikopling av sonegrensebryteren). En løsning kan være å erstatte bryterne av en operativ rutine på elkraftsentralen for å få spenning til fastkjørt tog ved å kortvarig under operasjonen legge seksjoneringen til et annet sted der overkjøring kan unngås.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon