TRV:03154

ID TRV:03154
Bok 546
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Nøytralseksjon: I forbindelse med en sonegrensebryter skal det bygges nøytralseksjon for å unngå at strømavtaker sammenkopler to anleggsdeler som ikke er i fase når sonegrensebryteren ligger ute.
  1. Utførelse: Se Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Seksjonering for krav til nøytralseksjoner.
  2. Utførelse: Behov for kontaktledningsbrytere over seksjonsdelene i hver ende av nøytralseksjonen skal vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra stedlige forhold (for eksempel sannsynlighet for at tog blir stående på utkoplet seksjon eller behov for forbikopling av sonegrensebryteren). En løsning kan være å erstatte bryterne av en operativ rutine på elkraftsentralen for å få spenning til fastkjørt tog ved å kortvarig under operasjonen legge seksjoneringen til et annet sted der overkjøring kan unngås.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre riktig utforming av sonegrensebryter med nøytralseksjon.
Endringsartikler 546 2019 Endringsartikkel 2423
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon