TRV:03157

ID TRV:03157
Bok 546
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Automatisk utkopling underspenning: Effektbryteren skal kobles ut etter 20 s ved en minimumsspenning.
  1. Utførelse: Minimumsspenningen skal være innstillbar mellom 6 - 12 kV.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon