TRV:03428

ID TRV:03428
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst Automatisk gjeninnkobling: Effektbryter på utgående linje skal forsøkes automatisk gjeninnkoblet opp til to ganger ved utkobling på grunn av kortslutningsvern (hoved- og reservevern jf. TRV:03411) eller sporfeltvern (TRV:03427).
 1. Begrunnelse: Hensikten er at anleggets tilgjengelighet ikke skal bli vesentlig redusert på grunn av feil som ikke vedvarer eller gjenoppstår etter en frakobling, og for å redusere faren for overkjøring av spenning inn på frakoblet seksjon.
 2. Utførelse: Effektbryter på aktuell utgående linje skal ikke gjeninnkobles automatisk ved
  1. positiv linjetest (dvs. feil på linjen, jf. TRV:03429).
  2. positiv fasetest (dvs. spenning ute av fase over effektbryteren, jf. TRV:03435).
  3. utløsning av andre vern (eks. samleskinnevern jf. TRV:03407, bryterfeilvern jf. TRV:03440, og termisk overbelastningsvern jf. TRV:03426) som ikke skal gi automatisk gjeninnkobling.
  4. umiddelbar utkobling (innen 1 s) på grunn av kortslutningsvern etter manuell innkobling (f.eks. ved falsk negativ linjetest eller fasetest) (dvs. at en slik hendelse ikke skal starte en ny gjeninnkoblingssekvens).
 3. Utførelse: Første gjeninnkoblingsforsøk skal foretas raskest mulig og tidligst 5 s etter utkoblingen iht. NEK EN 50388-1:2022 kapittel 11.3 og senest innen 10 s for å redusere konsekvensene av utkoblingen. Merk at 5 s er tidligste tidspunkt utgående linje kan spenningsettes, også som en del av linjetest. Samtidig er det hensiktsmessig å forberede eventuell fasesperre og linjetest slik at spenningssløs tid utover 5 s begrenses.
 4. Utførelse: Ved positiv linjetest (dvs. feil på linjen) eller dersom feilen gjenoppstår og vernet løser igjen innen 70 s, skal det foretas en andre gjeninnkobling etter ytterligere 30 s tidsforsinkelse.
 5. Utførelse: Leder for kobling skal kunne aktivere og deaktivere automatisk gjeninnkobling individuelt for hver avgang ved fjernkontroll (for eksempel ved arbeid nær/ved).
 6. Utførelse: Det skal være mulig for Bane NOR å aktivere og deaktivere hvert av gjeninnkoblingsforsøkene av gjeninnkoblingssekvensen på hver avgang individuelt oftere enn hvert 10. år jf. TRV:08179.
 7. Utførelse: Dersom feilen vedvarer etter den siste automatiske gjeninnkoblingen, skal effektbryteren blokkeres slik at ny innkobling bare kan gjøres etter manuell avblokkering.
 8. Utførelse: Leder for kobling skal kunne avbryte en pågående gjeninnkoblingssekvens og avblokkere bryteren ved fjernkontroll (for enkel drift) og bør kunne gjøre tilsvarende ved lokalkontroll (for enkel testing).
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Redusere utetid ved forbigående feil. Redusere feilsøkingstid. Redusere sannsynlighet for overkjøring av spenning inn på spenningsløs seksjon ved forbigående feil.
Endringsartikler 546 2019 Endringsartikkel 1911, 546 2017 Endringsartikkel 1360, 546 2016 Endringsartikkel 1342, 546 2023 Endringsartikkel 3760, 546 2024 Endringsartikkel 3947, 546 2024 Endringsartikkel 3823
Relatert krav TRV:03184, TRV:03178, TRV:03393
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID145

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon