TRV:03158

ID TRV:03158
Bok 546
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Automatisk utkopling underspenning og overstrøm: Effektbryteren skal kobles ut tidsforsinket ved en kombinasjon av underspenning og overstrøm.
  1. Utførelse: Tidsforsinkelsen skal være innstillbar og bør normalt stilles inn til 0,4 s.
  2. Utførelse: Minimumsspenning skal være innstillbar mellom 6 - 12 kV.
  3. Utførelse: Maksimalstrøm skal være innstillbar mellom 250 - 850 A.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre funksjon som kortslutningsvern. Sonegrensebryteren kan brukes som reservevern for vern i koblingsanleggene med kort rekkevidde. Mulig overbelastningsvern.
Endringsartikler 546 2019 Endringsartikkel 2423
Relatert krav TRV:03410
Opprettet 2019/09/09
Referanse EH-027288-007 ID46
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon