TRV:03158

ID TRV:03158
Bok 546
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Automatisk utkopling underspenning og overstrøm: Effektbryteren skal kobles ut tidsforsinket ved en kombinasjon av underspenning og overstrøm.
  1. Utførelse: Tidsforsinkelsen skal være innstillbar og bør normalt stilles inn til 0,4 s.
  2. Utførelse: Minimumsspenning skal være innstillbar mellom 6 - 12 kV.
  3. Utførelse: Maksimalstrøm skal være innstillbar mellom 250 - 850 A.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon