TRV:03410

ID TRV:03410
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Verninndeling: De ulike vernfunksjonene for utgående linjer skal deles inn i to uavhengige vernsystemer (betegnes videre som SUB1 og SUB2).
  1. Utførelse: Oppdelingen skal være gjennomført både mekanisk og elektrisk for at en intern komponentsvikt i et vernsystem ikke påvirker funksjonen til det andre vernsystemet.
  2. Utførelse: SUB1 og SUB2 skal ha uavhengige matekrets med egne sikringskurser. Det kreves ikke eget batterianlegg til hvert subsystem, men de skal mates fra hver sin halvdel av batterianlegget der dette er todelt.
  3. Utførelse: Vernsystemenes målekretser skal mates fra separate strømtransformatorkjerner.
  4. Utførelse: Manøver- og signalkretser skal ha separate sikringskurser.
  5. Utførelse: Der NEK EN 50633:2016 krever pålitelighetsøkende metode M1 eller M2 skal hovedvernfunksjoner plasseres i SUB 1 og reservevernfunksjoner (inklusive hovedvern 2) plasseres i SUB 2.
  6. Utførelse: Øvrige vernfunksjoner skal fordeles mellom SUB 1 og SUB 2 etter en teknisk vurdering.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Økt sikkerhet for utkobling av feil ved delvis dublering.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342
Relatert krav TRV:03191, TRV:03405
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID159

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon

Dispensasjonssøknad: Sak #546-002579 Bruk av blokktransformator for vern.